Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327945

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.3 ogłoszonego dla Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

czwartek, 24 listopada 2011

16 listopada 2011 roku została zakończona ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.3 ogłoszonego dla Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój". Przedmiotem oceny były 22 wnioski, o wartości całkowitej 125 120 113,89 PLN, które zostały złożone w trakcie trwania naboru ,tj. od 5 września do 7 października 2011 roku. Dwadzieścia wniosków zaakceptowano pod względem formalnym i przekazano do oceny merytoryczno-technicznej, natomiast 2 wnioski zostały odrzucone.
Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 115 985 072,82 PLN, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 93 751 325,49 PLN.

Powrót Drukuj stronę