Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404032

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Uwaga przedsiębiorcy! Ważna informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 1.1.5 dla Działania 1.1 RPOWŚ na lata 2007-2013RSS

poniedziałek, 28 listopada 2011

Informujemy, iż na Konkurs 1.1.5 w ramach Działania 1.1„Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, który odbył się  w dniach  od 03.10.2011r do 18.11.2011 roku, wpłynęło  369 wniosków na łączną kwotę  649 088 871,22 zł, w tym wartość dofinansowania  240 685 081,30zł.

Powrót Drukuj stronę