Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407570

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Komunikat w sprawie przedłużenia oceny merytoryczno-technicznej projektów złożonych w ramach ogłoszonego dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.3 RPOWŚ 2007 - 2013RSS

wtorek, 31 stycznia 2012

Mając na uwadze dużą ilość projektów, które poddano ocenie oraz ich złożoność konieczność dokonania przez większość beneficjentów korekt oraz uzupełnień do złożonych dokumentów, umożliwiających prawidłową ocenę projektów i zagwarantowanie wnioskodawcom odpowiedniej ilości czasu, oraz działając na podstawie zapisów:
1. Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętej Uchwałą nr 2866/10 Zarządu Województwa  Świętokrzyskiego z z dnia 15 września 2010 roku,
2. § 4 pkt. II.6 Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  2.1.3 ogłoszonego w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”,  przyjętego Uchwałą nr 505/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 sierpnia 2011 roku, RPOWŚ na lata 2007-2013.
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Pan Kazimierz Kotowski zaakceptował przesunięcie terminu zakończenia oceny merytoryczno-technicznej wniosków złożonych w ramach naboru nr 2.1.3 do dnia 9 marca 2012 roku.

Powrót Drukuj stronę