Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407601

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 ramach Działania 1.1 RPOWŚ 2007-2013RSS

wtorek, 31 stycznia 2012

Dnia 24 stycznia 2012 roku została zakończona ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw ogłoszonego dla Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”.
 W odpowiedzi na konkurs zostało złożonych 368 wniosków z czego 2 zostały wycofane na prośbę Wnioskodawcy. Przedmiotem oceny było 367* wniosków , o wartości całkowitej  649  419 421,22 PLN, które zostały złożone w trakcie trwania naboru, tj. 03 października 2011 roku do 18 listopada 2011 roku.
Spośród 368 wniosków o dofinansowanie:
1) 253 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny merytoryczno-technicznej;
2) 113  wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych;
3) 2 wnioski zostały wycofane na prośbę Wnioskodawców;

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła
477 553 638,77 PLN, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 177 426 723,05 PLN.

*Jednemu projektowi, nadanemu pocztą, omyłkowo nadano dwa numery identyfikacyjne

Powrót Drukuj stronę