Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404029

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 3/08 dla Działań 4.1 i 4.2 RPOWŚRSS

poniedziałek, 27 października 2008

Dnia 20 października br. zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 3/08 w ramach Działań: 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” i 4.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”. Przedmiotem oceny było 75 wniosków, które zostały złożone w trakcie trwania naboru tj. od 17 lipca do 18 sierpnia 2008 r.
W wyniku przeprowadzonej oceny 73 wnioski, w tym 31 wniosków do Działania 4.1 i 42 wnioski do Działania 4.2 uznano za poprawnie formalnie i przekazano do oceny merytoryczno-technicznej.
Wartość całkowita projektów opiewa na około 636,1 mln PLN, kwota dofinansowania na ponad 347,6 mln PLN. W tym:
  • dla Działania 4.1 wartość całkowita projektów wyniosła ponad 253,2 mln PLN, a kwota dofinansowania powyżej 148,9 mln PLN,
  • dla Działania 4.2 wartość całkowita projektów wyniosła ponad 382,8 mln PLN, a kwota dofinansowania powyżej 198,6 mln PLN.

Dwa wnioski z Działania 4.2 zostały odrzucone formalnie. Projekty te nie spełniały wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym.

Powrót Drukuj stronę