Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404558

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 1.1.5 dla Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

piątek, 15 czerwca 2012

13 czerwca br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Uchwałą nr 1162/12  dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 1.1.5 dla Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Ponadto dokonano zmiany zapisu dotyczącego poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w Regulaminie konkursu zamkniętego nr 1.1.5 RPOWŚ na kwotę 79 131 905,52 PLN.

Poniżej znajdują się pliki z listami projektów oraz uchwałą do pobrania
Lista rankingowa konkurs 1.1.5
Lista rezerwowa 1.1.5
Uchwała 1162/12 z dnia 13 czerwca

Powrót Drukuj stronę