Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331274

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Ważna informacja na temat zakupu środków transportu w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr 1.2.2 Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw RPOWŚ na lata 2007-2013RSS

środa, 18 lipca 2012

Mając na uwadze przyjętą i obowiązującą zasadę kwalifikowania środków transportu stanowiących przedmiot dofinansowania w projektach gospodarczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013 stoi na stanowisku, iż w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.2  możliwym jest uznanie za wydatek kwalifikowalny zakup środków transportu wyszczególnionych wyłącznie w rodzaju 742 i 743 oraz podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych -  Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2010 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2010 r. nr 242, poz. 1622) pod warunkiem, że wnioskodawca nie prowadzi działalności w sektorze transportu i zagwarantuje, iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji celu określonego w projekcie.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2010 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych  (Dz. U. z 2010 r. nr 242, poz. 1622)
do pobrania*

Powrót Drukuj stronę