Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324180

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Ważna informacja na temat udziału finansowego Beneficjenta w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr 1.2.2 w ramach Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw RPOWŚ 2007-2013RSS

czwartek, 02 sierpnia 2012

Mając na uwadze liczne pytania Beneficjentów w ramach ogłoszonego konkursu  1.2.2 , Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2007 - 2013 podkreśla, iż udział finansowy każdego z uczestników powiązania kooperacyjnego w wymaganym wkładzie własnym projektu odnoszącym się do wydatków kwalifikowalnych  musi zawierać się w przedziale od 5% do 60%.

Dokumentacja konkursowa dla naboru 1.2.2 znajduje się tutaj*

Powrót Drukuj stronę