Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404564

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 1.2.2 dla Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

czwartek, 09 sierpnia 2012

Informujemy, iż na Konkurs 1.2.2 w ramach Działania 1.2 „Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013, który odbył się  w dniach  od 02.07.2012r do 03.08.2012r, wpłynęło 11 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę  78 311 667,11 zł, w tym wartość dofinansowania  32 438 749,28 zł.

Powrót Drukuj stronę