Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327937

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Komunikat w sprawie przedłużenia oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na dwuetapowy konkurs zamknięty nr 2.1.4 ogłoszony dla Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

poniedziałek, 03 września 2012

Mając na uwadze specyfikę projektów oraz ich złożoność, jak również konieczność dokonania przez wszystkich beneficjentów korekt oraz uzupełnień do złożonych dokumentów, umożliwiających prawidłową ocenę projektów i zagwarantowanie wnioskodawcom odpowiedniego czasu na dokonanie korekt, oraz działając na podstawie zapisów:

1. Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętej Uchwałą nr 1002/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2012 roku, 2. § 4 pkt. I.2 Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 ogłoszonego w ramach Działania 2.1 „Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”, przyjętego Uchwałą nr 1061/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku, RPOWŚ na lata 2007-2013,

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Pan Kazimierz Kotowski zaakceptował przesunięcie terminu zakończenia oceny formalnej wniosków złożonych w ramach naboru nr 2.1.4 do dnia 5 października 2012 roku.

Powrót Drukuj stronę