Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327905

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

piątek, 21 września 2012

19 września 2012 roku została zakończona ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.4 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”. Przedmiotem oceny było 14 wniosków , o wartości całkowitej  60 464 310,87  PLN,  które zostały złożone w trakcie trwania naboru, tj. od 21 maja 2012 roku do 29 czerwca 2012 roku. Spośród 14 wniosków o dofinansowanie:

1)  8 wniosków   zostało  zaakceptowanych pod  względem formalnym
i przekazanych do oceny merytoryczno-technicznej;
2) 5 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych;
3) 1 wniosek zostały wycofany na prośbę Wnioskodawcy;

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie,  wyniosła 23 303 932,35 PLN, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 20 657 492,50 PLN.

Powrót Drukuj stronę