Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407605

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.2 w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

wtorek, 09 października 2012

8 października 2012 roku została zakończona ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.2 ogłoszonego dla Działania 1.2 „Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw”. Przedmiotem oceny było 11 wniosków o wartości całkowitej  78 311 667,11 PLN,  które zostały złożone w trakcie trwania naboru, tj. od 2 lipca 2012 roku do 3 sierpnia 2012 roku. Spośród 11 wniosków o dofinansowanie:
  1. 6 wniosków   zostało  zaakceptowanych pod  względem formalnym i przekazanych do oceny merytoryczno-technicznej;
  2. 5 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych;
Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie,  wyniosła 40 020 141,52 PLN, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 16 071 565,59 PLN.

Powrót Drukuj stronę