Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327890

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 2.4.6 dla Działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

piątek, 16 listopada 2012

Informujemy, iż na Konkurs 2.4.6 ogłoszony w ramach Działania 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013, którego nabór  rozpoczął się w dniu 01 października 2012 roku i zakończył 09 listopada 2012 roku, wpłynęły 3 wnioski  o dofinansowanie na łączną kwotę  20 297 340,75 zł, w tym wnioskowana wartość dofinansowania na kwotę 10 634 409,78 zł.

Powrót Drukuj stronę