Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407564

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów wstępnie zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Konkursu zamkniętego nr 2.1.4 ogłoszonego dla Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

poniedziałek, 10 grudnia 2012

5 grudnia 2012 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 1544/12 dokonał wyboru projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, wpieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
Poniżej znajduje się do pobrania:
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1544/12 z dnia 5 grudnia 2012 roku-lista projektów wstępnie zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu 2.1.4
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1544/12 z dnia 5 grudnia 2012 roku-lista rezerwowa projektów zaakceptowanych pod względem merytoryczno-technicznym w ramach konkursu 2.1.4

Uchwała nr 1544/12 z dnia 5 grudnia 2012

Powrót Drukuj stronę