Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407656

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr 2.4.6 w ramach Działania 2.4 RPOWŚ 2007-2013RSS

środa, 02 stycznia 2013

28 grudnia 2012 roku została zakończona ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 2.4.6 ogłoszonego dla Działania 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych”. Przedmiotem oceny były 3 wnioski o wartości całkowitej 20 297 340,75 PLN,  które zostały złożone w trakcie trwania naboru, tj. od 1 października 2012 roku do 9 listopada 2012 roku. Spośród 3 wniosków o dofinansowanie:
1)  2 wnioski   zostały  zaakceptowane pod  względem formalnym
i przekazane do oceny merytoryczno-technicznej;
2)  1 wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych;

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie,  wyniosła 9 905 070,75 PLN, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 5 634 609,78 PLN.

Powrót Drukuj stronę