Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324216

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.2 dla Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

czwartek, 03 stycznia 2013

20 grudnia 2012 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Uchwałą nr 1594/12  dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 1.2.2 dla Działania 1.2 „Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Ponadto dokonano zmiany zapisu dotyczącego poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w Regulaminie konkursu zamkniętego nr 1.2.2  RPOWŚ na kwotę 11 585 352,53 PLN.

Poniżej znajdują się pliki z listą projektów oraz uchwałą do pobrania:

Lista rankingowa konkursu  zamkniętego nr  1.2.2
Uchwała nr 1594/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku.


Powrót Drukuj stronę