Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407555

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zaktualizowanie Uchwał wstępnie kwalifikujących projekty do dofinansnowania z Działań 3.1 i 3.2 RPOWŚRSS

wtorek, 18 listopada 2008

W dniu 22 października 2008 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałami nr: 1289/08 (dla Działania 3.1) oraz 1290/08 (dla Działania 3.2) uaktualnił listy projektów wybranych wstępnie do dofinansowania. Zmiana była podyktowana głównie korektą kwot całkowitych projektu – dla niektórych projektów w poprzedniej uchwale podane były koszty kwalifikowane a nie wartości całkowite ponadto dokonano korekty tytułów ze względu na zaistniałe błędy.
Aktualne listy zamieszczone są ponieżej oraz jednocześnie zostały zamieszczone w zakładce Nabory wniosków/wyniki
 

Powrót Drukuj stronę