Narodowa strategia spójności

Dotacja dla Ciebie:

Warto¶ć podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404561

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa ¦więtokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Ocena formalna wniosków z Działania 5.3 RPOW¦ zakończonaRSS

¶roda, 26 listopada 2008

Dnia 20 listopada 2008 roku zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 4/08 do Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” RPOW¦. Przedmiotem oceny było 63 wniosków, które zostały złożone w trakcie trwania naboru tj. od 19 sierpnia do 17 wrze¶nia 2008 r.

W wyniku przeprowadzonej oceny 60 wniosków uznano za poprawnie formalnie i przekazano do oceny merytoryczno-technicznej. Warto¶ć całkowita projektów opiewa na ponad 312,6 mln PLN, w tym na  kwotę dofinansowania  z EFFR ponad 177,1 mln PLN.
Trzy wnioski z Działania 5.3 zostały odrzucone formalnie. Projekty te  nie spełniały  wymagań okre¶lonych w ogłoszeniu konkursowym.

Powrót Drukuj stronę