Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327962

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Dokonano przesunięcia trzech projektów z listy rezerwowej w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1 RPOWŚ na lata 2007-2013RSS

środa, 22 maja 2013

15 maja 2013 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 1871/13 dokonał przesunięcia 3 projektów z Listy rezerwowej projektów zaakceptowanych pod względem merytoryczno – technicznym, oczekujących na ewentualne podpisanie pre-umowy w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1  „Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój””  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Są to następujące projekty:

  1. Politechniki Świętokrzyskiej pn. „METROLAB – zakup wyposażenia do laboratorium Metrologii szansą dla unowocześnienia procesu dydaktycznego studentów Politechniki Świętokrzyskiej”;
  2. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu pn. „Wdrażanie innowacyjnych technik badań w diagnostyce kliniczneji ambulatoryjnej szpitala w Sandomierzu”;
  3. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju pn. „Zakup nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej dla Oddziałów Chirurgii i Urologii i Dializ szansą na podniesienie konkurencyjności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju”.

Do pobrania:
Lista projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1
Lista rezerwowa projektów zaakceptowanych pod względem merytoryczno-technicznym, oczekujących na ewentualne podpisanie pre-umowy w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1

Powrót Drukuj stronę