Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404533

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Aktualizacja Listy rankingowej projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 w ramach Działania 1.1 RPOWŚ na lata 2007-2013RSS

piątek, 07 czerwca 2013

22 maja 2013 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 1903/13 przyjął zaktualizowaną Listę rankingową projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Do pobrania:
Uchwała nr 1903 z dnia 22 maja 2013 roku
Zaktualizowana lista rankingowa projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5

Powrót Drukuj stronę