Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327964

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

wtorek, 10 września 2013

9 września br.  zakończono nabór wniosków o dofinansowanie ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, ogłaszanego dla kategorii interwencji 43 „Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią” – projekty z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w ramach Osi priorytetowej 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.

W odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 4.2.5 wpłynęło 10 wniosków o wartości całkowitej  58 980 459,98 zł i kwocie dofinansowania z RPOWŚ  51 045 235,82  zł.

Powrót Drukuj stronę