Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324219

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 2.1.5 dla Działania 2.1 RPOWŚ na lata 2007-2013RSS

piątek, 13 września 2013

Informujemy, iż na Konkurs 2.1.5 w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013, który odbył się  w dniach  od 05.08.2013r do 09.09.2013r, wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 17 552 985,64  PLN   w tym wartość dofinansowania 14 920 547,79 PLN.

Powrót Drukuj stronę