Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407566

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Kolejny wybór projektów znajdujących się na Listach rezerwowych do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013RSS

poniedziałek, 30 września 2013

Mając na uwadze możliwość dalszego zagospodarowania środkowe w perspektywie 2007-2013, pochodzących  z kolejnych oszczędności, jakie pojawiły się podczas realizacji dofinansowanych projektów, rezygnację niektórych beneficjentów z realizacji projektów oraz różnice kursowe wpływające na zwiększenie dostępnej alokacji w ramach Działania 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w dniu 18 września 2013 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2181/2013 zatwierdził  Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, na której znalazło się kolejnych 58 projektów, które po ocenie merytoryczno – technicznej zostały umieszczone na listach rezerwowych.

Uchwała nr 2181/13 do pobrania znajduje się tutaj*
Załącznik do Uchwały 2181/13 - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.1 RPOWŚ do pobrania znajduje siętutaj*

Powrót Drukuj stronę