Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404496

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.3 dla Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

poniedziałek, 04 listopada 2013

30 października 2013 roku została zakończona ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.3 dla Działania 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw W odpowiedzi na konkurs zostało złożonych 17  wniosków. Przedmiotem oceny było 17 wniosków, o wartości całkowitej 84 364 537,38 PLN, które zostały złożone w trakcie trwania naboru, tj. od 5 sierpnia  2013 roku do 9 września  2013 roku.

Spośród 17 wniosków o dofinansowanie:
1) 7 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytoryczno-technicznej;
2) 10 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych;

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 34 370 838,19 PLN, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie   14 143 254,47 PLN.

Powrót Drukuj stronę