Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327929

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.5 dla Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

piątek, 15 listopada 2013

13 listopada 2013 roku została zakończona ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.5 dla Działania 2.1  „Rozwój innowacji wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”. W odpowiedzi na konkurs zostało złożonych 9 wniosków.  Przedmiotem oceny było 9 wniosków, o wartości całkowitej 17 552 985,64 PLN, które zostały złożone w trakcie trwania naboru, tj. od 5 sierpnia  2013 roku do 9 września 2013 roku.

Spośród 9 wniosków o dofinansowanie:
1) 8 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytoryczno-technicznej;
2) 1 wniosek zostało odrzucony z przyczyn formalnych;
Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 16 293 985,64 PLN, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 13 850 397,79 PLN.

Powrót Drukuj stronę