Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327889

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Nabór do Działań 3.1 i 3.2 RPOWŚ zakończony!!!RSS

poniedziałek, 08 grudnia 2008

W dniu  4 grudnia  br. zakończono nabór wniosków o dofinansowanie ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dotyczących podniesienia jakości systemu komunikacyjnego regionu.
W odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 6/08 w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” oraz Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej” wpłynęło  71 wniosków o wartości całkowitej na ponad 720 mln zł, w tym dofinansowania z EFRR na ponad 430 mln zł.
 Wpłynęło 18 projektów do Działania 3.1 na kwotę całkowitą na ponad 552 mln zł o wartości dofinansowania z EFRR na ponad 331 mnl zł. Pozostałe 53 projekty zostały złożone do Działania 3.2 na kwotę całkowitą na ponad 167 mln zł o wartości dofinansowania z EFRR na ponad 99 mln zł.

Powrót Drukuj stronę