Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327919

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.3 dla Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

wtorek, 10 grudnia 2013

Uchwałą nr 2395/2013 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.3 Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości, Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Poniżej do pobrania:
Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.2.3
Lista rezerwowa projektów zaakceptowanych pod względem merytoryczno-technicznym - Działanie 1.2.3

Powrót Drukuj stronę