Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327955

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Wstępny wybów projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.5 dla Działania 2.1 RPOWŚ na lata 2007-2013RSS

wtorek, 17 grudnia 2013

Uchwałą nr 2400/13 z dnia 11 grudnia 2013 roku, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.5 Osi Priorytetowej 2 –Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Uchwała wraz z listą projektów wstępnie wybranych do dofinansowania dostępne są do pobrania *tutaj

Powrót Drukuj stronę