Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404469

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.2 w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/13 RPOWŚ na lata 2007-2013RSS

piątek, 20 grudnia 2013

19 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 Uchwałą nr 2456/13 dokonał warunkowego wyboru projektów  zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/13 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
Do realizacji wybranych zostało 7 projektów  na łączną wartość 47 783 050,70 zł,  w tym kwota dofinansowania z RPOWŚ 2007-2013 35 667 220,06 zł.

- Zał 1. lista wybranych warunkowo projektów
- Zał. 2  lista rezerwowa

Powrót Drukuj stronę