Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327966

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach konkursu zamkniętego nr 2/13 dla Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

wtorek, 18 lutego 2014

17 lutego br.  zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w ramach Osi priorytetowej 3 „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”, Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. W odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 2/13 wpłynęło 6 wniosków, które zaakceptowano pod względem formalnym i przekazano do oceny merytoryczno-technicznej.
Wartość całkowita w/w projektów wyniosła  127 793 980,26 zł, natomiast kwota dofinansowania z EFRR  105 779 192,77  zł.

Powrót Drukuj stronę