Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324275

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Cztery projekty zostały wybrane do realizacji w ramach Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

czwartek, 20 marca 2014

13 marca 2014 roku  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 w ramach Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym , Uchwałą Nr 2604/14 wybrał do realizacji cztery projekty:
- Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce-Staszów-Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490””.
Koszt całkowity inwestycji wynosi 18 232 654,95 PLN, w tym kwota dofinansowania ogółem: 14 564 566,26 PLN.
- Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św.-Ożarów na odcinku Ostrowiec Św.-Ćmielów – I etap”.
Koszt całkowity inwestycji wynosi 28 041 797,02 PLN, w tym kwota dofinansowania ogółem: 22 985 527,46 PLN.
- Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach  pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 wchodzącej w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej” na odcinku od km 7+029,53 do km 8+616,65 w miejscowości Św. Katarzyna”.
Koszt całkowity inwestycji wynosi 5 600 000,00 PLN, w tym kwota dofinansowania ogółem: 4 760 000,00 PLN,
-Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pn.: „Przebudowa drogi woj. Nr 777
ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,00 do km 2+300,00”.
Koszt całkowity inwestycji wynosi 10 889 466,17 PLN, w tym kwota dofinansowania ogółem: 9 213 546,25 PLN.

Do pobrania:
Lista podstawowa
Lista rezerwowa


Powrót Drukuj stronę