Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404509

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Komunikat w sprawie przedłużenia oceny merytoryczno technicznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs 3/08 dla Działań 4.1 i 4.2RSS

wtorek, 16 grudnia 2008

Komunikat w sprawie przedłużenia oceny merytoryczno - technicznej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/08 dla:
Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
oraz
Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.
Mając na uwadze:
  1. dużą ilość projektów, które poddano ocenie oraz ich złożoność (wpłynęło 75 wniosków, z czego 73 wnioski zostały uznane za poprawne formalnie i przekazane do oceny merytoryczno –  technicznej),
  2. konieczność dokonania przez większość beneficjentów korekt oraz uzupełnień do złożonych dokumentów, umożliwiających prawidłową ocenę projektów i zagwarantowanie wnioskodawcom odpowiedniej ilości czasu,
  3. ograniczoną liczbę pracowników dokonujących oceny oraz działając na podstawie zapisów:
  4. Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętej Uchwałą nr 1205/08 Zarządu Województwa  Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2008 roku,
  5. § 5 pkt. II.4 Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr  3/08 ogłoszonego w ramach Działań 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” oraz 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”,  przyjętego Uchwałą nr 1042/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 lipca 2008 roku.


Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Pan Marcin Perz zaakceptował przesunięcie terminu zakończenia oceny merytoryczno-technicznej wniosków złożonych w ramach naboru nr 4.1.1 i 4.2.1 o 30 dni roboczych liczonych od dnia 29 grudnia 2008 roku tj. do dnia 09.02.2009 r.

Powrót Drukuj stronę