Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6324190

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zmiana listy projektów wstępnie wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1RSS

poniedziałek, 22 września 2014

Informujemy, iż w dn. 17.09.2014r. uchwałą nr 3023/2014 Zarząd Województwa dokonał zwiększenia kwoty dofinansowania projektu nr WND-RPSW.02.01.00-26-005/12 pod nazwą: „Przeszczepianie szpiku – badanie rekonstytucji czynności i składu komórkowego szpiku oraz układu immunologicznego po transplantacji” z 2 653 686,36 zł na 2 697 503,86 zł zakwalifikowanego do wsparcia w ramach Działania 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
W związku z powyższym, zmianie ulegała Lista projektów wstępnie wybranych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Działania 2.1. Rozwój innowacji, wpieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”.

Uchwała nr 3023/2014 z dnia 17.09.2014 r.
Zaktualizowana lista projektów - załącznik do uchwały nr 3023/2014

Powrót Drukuj stronę