Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331273

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu do Działań 6.1 i 6.2 RPOWŚRSS

środa, 14 stycznia 2009

Zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach Konkursu zamkniętego nr 5/08 do Działania 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu oraz 6.2 Rewitalizacja małych miast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2007-2013.
Ocenę formalną przeszły 43 wnioski, w tym 7 wniosków z działania 6.1 na łączną kwotę dofinansowania z EFRR  na ponad 70,5 mln zł i 36 wniosków  z działania 6.2.  na łączną kwotę dofinansowania z EFRR na ponad 84,4 mln zł.
Dwa wnioski odpadły ze względów formalnych.
Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zostały przekazane do oceny merytoryczno-technicznej.

Powrót Drukuj stronę