Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331201

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Badanie ewaluacyjne pn.: "Ewaluacja wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na stan środowiska naturalnego województwa świętokrzyskiego"RSS

czwartek, 24 września 2015

Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w miesiącach wrzesień-grudzień 2015 r. realizowane jest  badanie ewaluacyjne pn.: „Ewaluacja wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na stan środowiska naturalnego województwa świętokrzyskiego”. Badanie realizuje firma Ecorys Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Głównym celem badania jest ocena wpływu inwestycji środowiskowych RPOWŚ 2007-2013 w trzech wymiarach: ekologicznym, społecznym i gospodarczym. Badanie obejmuje obok analizy dokumentacji projektowej także metody interaktywne, tj. m.in. wywiady w formie elektronicznej/telefonicznej CAWI/CATI z beneficjentami realizującymi projekty, wywiady pogłębione z przedstawicielami beneficjentów oraz przedstawicielami instytucji realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska na poziomie województwa oraz przedstawicielami środowiska naukowego, telefoniczne wywiady pogłębione z przedstawicielami sołectw w gminach, które skorzystały ze wsparcia programu.

Opinie uzyskane w wyniku realizacji badania służyć będą ocenie realizowanych przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska pod kątem ich skuteczności i efektywności oraz dostarczą podstaw do planowania przyszłych przedsięwzięć w tym zakresie w okresie programowania 2014-2020.

Powrót Drukuj stronę