Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331197

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Ewaluacja wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w zakresie zwiększenia atrakcyjności ośrodków miejskich i centrów gminRSS

wtorek, 13 października 2015

Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w okresie wrzesień-grudzień 2015 r. realizowane jest badanie ewaluacyjne pn.: „Ewaluacja wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w zakresie zwiększenia atrakcyjności ośrodków miejskich i centrów gmin”. Badanie realizuje firma Agrotec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Głównym celem badania jest ocena wpływu inwestycji realizowanych w ramach RPOWŚ 2007-2013 na zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich i centrów gmin.

Badanie obejmuje obok analizy dokumentacji projektowej także metody interaktywne, tj. m.in. wywiady w formie elektronicznej CAWI z beneficjentami działań  6.1 i 6.2 RPOWŚ 2007-2013, wywiady w formie telefonicznej CATI i TDI z przedstawicielami władz miast/gmin,  wywiady pogłębione z przedstawicielami beneficjentów oraz ekspertami, grupowe wywiady pogłębione z mieszkańcami, przedsiębiorcami.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o współpracę z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji badania, bowiem Państwa pomoc jest nieodzownym warunkiem powodzenia badania i przydatności płynących z badania wyników.

Powrót Drukuj stronę