Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331193

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Gmina Nagłowice podpisała Umowę o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 RPOWŚ 2007-2013RSS

środa, 16 grudnia 2015

W dniu 15 grudnia 2015 roku  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 podpisał  umowę o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej” z beneficjentem: Gmina Nagłowice na inwestycję pn. „Budowa drogi gminnej Jaronowice – Trzciniec nr 351007”.
Koszt całkowity inwestycji wynosi  532 123,88 PLN, w tym kwota dofinansowania ogółem: 319 274,33 PLN.

Powrót Drukuj stronę