Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331198

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

XXVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

czwartek, 07 stycznia 2016

23 grudnia 2015 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się XXVIII posiedzenie członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele  Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Komitet Monitorujący jednogłośnie zatwierdził uchwały dotyczące:
  • przyjęcia Protokołu z XXVII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2007-2013,
  • pozytywnego zaopiniowania decyzji IZ RPOWŚ 2007-2013 w sprawie zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
  • w sprawie pozytywnego zaopiniowania decyzji IZ RPOWŚ 2007-2013 w sprawie przesunięcia środków z Działania 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej na realizację Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym,
  • pozytywnego zaopiniowania decyzji IZ RPOWŚ 2007-2013 w sprawie przesunięcia środków z Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej na realizację Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej,
  • pozytywnego zaopiniowania decyzji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w sprawie przesunięcia środków z Działania 6.1 Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu na realizację Działania 6.2 Rewitalizacja małych miast.
Galeria zdjęć tutaj*

Powrót Drukuj stronę