Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6328415

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

piątek, 20 maja 2016

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerzy społeczni
i gospodarczy, jak również przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Podczas obrad, którym przewodniczył Marek Szczepanik Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Komitet Monitorujący jednogłośnie zatwierdził uchwały dotyczące:

  • przyjęcia Protokołu z XXVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, z dnia 23 grudnia 2015 r.,
  • zatwierdzenia Sprawozdania rocznego w zakresie instrumentów inżynierii finansowej za rok 2015 z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
  • pozytywnego zaopiniowania decyzji Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w sprawie przesunięcia 200 000,00 zł. z Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym na realizację Działania 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej.

Przedstawiono również wyniki badań ewaluacyjnych nt. wpływu RPOWŚ 2007 – 2013 na stan środowiska naturalnego województwa świętokrzyskiego oraz na zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich i centrów gmin.

Galeria zdjęć tutaj*


Dokumenty do pobrania:
Uchwała nr 90 KM RPOWŚ 2007-2013
Uchwała nr 91 KM RPOWŚ 2007-2013
Uchwała nr 92 KM RPOWŚ 2007-2013

Powrót Drukuj stronę