Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6328419

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013RSS

wtorek, 14 marca 2017


W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerzy społeczni i gospodarczy, jak również przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Podczas obrad, którym przewodniczył Marek Szczepanik Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Komitet Monitorujący jednogłośnie zatwierdził uchwały dotyczące:

 - przyjęcia Protokołu z XXIX posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

- przyjęcia Sprawozdania końcowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

W trakcie posiedzenia Anna Kucharczyk, kierownik Oddziału Zarządzania RPO w Departamencie Polityki Regionalnej, przedstawiła zgromadzonym finalny poziom wdrażania RPOWŚ 2007-2013 oraz efekty jego realizacji.

Podsumowując XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego, Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej zaznaczył, iż zakańczając  poprzedni okres programowania jednocześnie intensywnie pracujemy nad obecnym rozdaniem, a już niebawem rozpoczną się negocjacje na kolejne lata. Zaznaczył także, iż perspektywa 2014-2020 jest trudniejsza od poprzedniej i wymaga jeszcze większej pracy i wysiłku ze strony Instytucji Zarządzającej jak i Beneficjentów.

 

Galeria zdjęć*

Powrót Drukuj stronę