Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327930

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu do Działań 3.1 i 3.2 RPOWŚRSS

czwartek, 05 lutego 2009

Zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach Konkursu zamkniętego nr 6/08 do Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym oraz 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Ocenę formalną przeszło 71 wniosków, w tym jeden został wycofany przez beneficjenta.

Do oceny merytoryczno-technicznej przekazanych zostanie 70 wniosków, w tym:
  • 16 wniosków z działania 3.1 na łączną kwotę na ponad 544,4 mln zł , w tym dofinansowania z EFRR na ponad 326,3 mln zł,
  • 54 wnioski z działania 3.2 na łączna kwotę na ponad 174,5 mln zł, w tym dofinansowania z EFRR na ponad 103,5 mln zł.

Powrót Drukuj stronę