Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327918

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Ważna informacja dla Beneficjentów Działań 3.1 i 3.2 RPOWŚ - zmiana Uchwał Zarządu Województwa ŚwiętokrzyskiegoRSS

wtorek, 10 marca 2009

W dniu 23 lutego 2009 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zmienił Uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 3.1 (Uchwałę Nr 1234/08) oraz Działania 3.2 (Uchwałę 1235/08) zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji z wizyty sprawdzającej przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej RPOWŚ.

Plik do pobrania:
Uchwała Nr 1547/09 z dnia 23 lutego 2009 roku – działanie 3.2
Uzasadnienie do ww. Uchwały
Załącznik do ww. Uchwały
Uchwała Nr 1548/09 z dnia 23 lutego 2009 roku – działanie 3.1
Uzasadnienie do ww. Uchwały
Załącznik do ww. Uchwały

Powrót Drukuj stronę