Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404458

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonal wstępnego wyboru projektów w ramach konkursu 2.4.1RSS

piątek, 13 marca 2009

W dniu 20 lutego 2009 roku Uchwałą nr 1533/09 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.1 dla Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
Wybrane zostały 2 projekty o całkowitej wartości na  ponad 28 mln zł, w tym na kwotę dofinansowania z EFRR i budżetu państwa w wysokości  ponad 15,5 mln zł.

Lista podstawowa projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.4.1

Powrót Drukuj stronę