Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407567

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia naboru w ramach Działania 5.1 RPOWŚRSS

poniedziałek, 23 marca 2009

W dniu 20 marca br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, dotyczący Działania 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia”.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 50 wniosków o dofinansowanie o wartości całkowitej ok. 416,8 mln zł, w tym wartość dofinansowania z EFRR to ponad 283,8 mln zł.

Powrót Drukuj stronę