Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407592

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach Działania 5.2RSS

wtorek, 21 kwietnia 2009

W dniu 16 kwietnia br. została zakończona ocena formalna wniosków złożonych w ramach Konkursu zamkniętego nr 1/09 do Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Ocenie zostało poddanych 56 wniosków. Dwa wnioski zostały wycofane przez beneficjentów w trakcie oceny. Dwa wnioski zostały odrzucone ze względów formalnych.
Do oceny merytoryczno – technicznej zostały przekazane 52 wnioski na łączną kwotę ok. 219,9 mln zł, w tym wartość dofinansowania z EFRR na ponad 124,7 mln zł.

Powrót Drukuj stronę