Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6327941

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zakończono ocenę formalną wniosków dla konkursu nr 2/09 w ramach Działania 5.1 RPOWŚRSS

piątek, 29 maja 2009

W dniu 26 maja br. została zakończona ocena formalna wniosków złożonych w ramach Konkursu zamkniętego nr 2/09 do Działania 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 50 wniosków o dofinansowanie. Ocenie poddanych zostało 48 wniosków. Ocena formalna dla 2 wniosków dot. uzdrowisk została wstrzymana do czasu przyjęcia Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych  programów operacyjnych. Trzy wnioski zostały odrzucone ze względów formalnych.
Do oceny merytoryczno – technicznej zostało przekazanych 45 wniosków na łączną kwotę ok. 399,6 mln zł, w tym wartość dofinansowania z EFRR na ponad 277,4 mln zł.

Powrót Drukuj stronę