Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6331285

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach konkursu dla Działania 1.1 RPOWŚRSS

środa, 24 czerwca 2009

Dnia 22 czerwca 2009 roku została zakończona ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2 ogłoszonego dla Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem oceny były 393 wnioski, o wartości całkowitej 780 625 100,06 PLN które zostały złożone w trakcie trwania naboru, tj. od 19 stycznia do 27 lutego 2009 roku.
Według stanu na dzień 22 czerwca 2009 roku, spośród 393 wniosków o dofinansowanie:
  1. 307 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytoryczno-technicznej;
  2. 84 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych;
  3. 1 wniosek został wycofany na pisemny wniosek Beneficjenta;
  4. 1 wniosek znajduje się w trakcie uzupełnień.
Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 596 261 362,10 PLN, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 230 604 063,01 PLN co stanowi 270,19 % środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie 1.1.2.

Powrót Drukuj stronę