Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404497

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Projekty w ramach Działania 5.2 warunkowo wybrane do realizacjiRSS

czwartek, 02 lipca 2009

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonał warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”.
Wstępnie do realizacji wybrane zostały 34 projekty na łączną kwotę na ponad 158,6 mln zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR na ok. 77 mln zł.
Ponadto Zarząd Województwa utworzył listę rezerwową, na której znalazło się 37 projektów na łączną kwotę na ponad 131,8 mln zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR na ok. 77,2 mln zł.

Pliki do pobrania:
Lista podstawowa
Lista rezerwowa

Powrót Drukuj stronę