Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6404559

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Informacja na temat zakończenia I etapu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które złożone zostały w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.2 ogłoszonego dla Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych RPOWŚ 2007-2013RSS

poniedziałek, 13 lipca 2009

Dnia 7 lipca 2009 roku zakończony został I etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.2 ogłoszonego dla Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych. Przedmiotem oceny były 4 wnioski, o wartości całkowitej 61 477 145,54 PLN, które zostały złożone w trakcie trwania naboru tj. od 16 marca do 30 kwietnia 2009 roku.
Wszystkie przedłożone wnioski o dofinansowanie przeszły ocenę formalną w okresie 08.06 - 16.06. 2009 roku, która to wskazała na konieczność naniesienia poprawek i/ lub uzupełnień w przedłożonych dokumentach.
Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie, wyniosła 61 477 145,54 PLN, natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 36 886 287,32 PLN, co stanowi 105,40% środków zaplanowanych do kontraktacji w konkursie nr 2.4.2.

Powrót Drukuj stronę