Narodowa strategia spójnoœci

Dotacja dla Ciebie:

Wartość podpisanych umów: 3 118 590 529 PLN

Alokacja na program: 3 196 234 615 PLN

Procent wykorzystania: 98%

Kalendarz wydarzeń

Gry

Newsletter

Prosimy podać adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje
z naszego serwisu.

Szukanie
Anuluj subskrypcję!
6407628

Celem niniejszej strony internetowej jest propagowanie informacji o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Komunikat w sprawie przewidywanego terminu zakończenia oceny merytoryczno - technicznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu zamkniętego 1.1.2. RSS

poniedziałek, 13 lipca 2009

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego 1.1.2 dla Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw planowanym terminem zakończenia oceny merytoryczno-technicznej jest II połowa sierpnia br. Termin może ulec zmianie, w zależności od stopnia przygotowania ocenianych wniosków oraz terminów otrzymania ewentualnych uzupełnień lub wyjaśnień.
Zgodnie z Regulaminem konkursu zamkniętego nr 1.1.2 w ramach Działania 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:
  • Ocena merytoryczno-techniczna jest przeprowadzana w terminie nie dłuższym niż 45 dni roboczych, od daty zakończenia oceny formalnej;
  • Po zakończeniu oceny merytoryczno – technicznej (w części A), Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonuje oceny (w części B)  projektów, które w części A uzyskały min. 40 pkt;
  • Po zakończeniu oceny merytoryczno-technicznej w części B, lista rankingowa projektów z końcową punktacją, jest umieszczana na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl (w menu Nabory wniosków / wyniki).
  • Lista projektów wybranych do dofinansowania publikowana jest na stronie RPOWŚ, po przyjęciu przez Zarząd Województwa stosownej uchwały w sprawie zatwierdzenia projektów do dofinansowania.

Powrót Drukuj stronę